«Читання як життєва стратегія»: Уряд схвалив план дій на 2023–2032 роки

 

3 березня 2023 року Уряд схвалив Стратегію розвитку читання на 2023–2032 роки «Читання як життєва стратегія», розроблену Міністерством культури та інформаційної політики України.

Реалізація Стратегії є необхідною умовою забезпечення національної безпеки України, оскільки виконує завдання розвитку української культури та людського потенціалу нації, що є основою збереження української державності та ідентичності, національної консолідації, модернізації, сталого розвитку суспільства і кожного його члена.

Реалізація Стратегії відбуватиметься у три етапи за двома напрямами:
  •  «Підтримка та розвиток книжкової екосистеми», в результаті реалізації якого читачі матимуть доступ до якісної різножанрової книги, насамперед, українськомовної, у різних форматах відповідно до потреб;
  •  «Формування звички і потреби в читанні», в результаті реалізації якого люди і спільноти обиратимуть читання як свідому та регулярну практику для дозвілля, навчання та розвитку.
Перший етап – 2023–2025 роки. Основними результатами на цьому етапі повинні стати: розроблення, прийняття та початок впровадження нормативно-правового забезпечення, необхідного для реалізації усіх етапів Стратегії.

Другий етап – 2026–2028 роки передбачає продовження виконання розпочатих на першому етапі завдань та запровадження нових заходів, спрямованих на посилення ролі читання в українському суспільстві як необхідної складової життєвого успіху кожної людини та соціально-економічного розвитку держави в цілому. Результатами другого етапу повинні стати: підвищення рівня читацького інтересу серед усіх читацьких аудиторій та посилення ролі читання у розвитку критичного та креативного мислення здобувачів освіти.

Третій етап – 2029–2032 роки. На третьому етапі виконуються ті завдання, розв’язання яких розпочато на першому та другому етапах реалізації Стратегії.

 Основними результатами третього етапу повинні стати:
  • впровадження та функціонування на постійній основі системи збору, оброблення, узагальнення, аналізу та моніторингу інформації про стан книжкового ринку, бібліотечної справи, літератури та читання серед усіх категорій читачів;
  • динамічний розвиток книжкового ринку та його учасників; системна актуалізація бібліотечних фондів;
  • забезпечення цифрової доступності книжок та інформації про книжки;
  • формування оптимальної мережі публічних бібліотек, реновація та створення поліфункціонального простору в бібліотеках та активна інформатизація бібліотечних закладів, розширення функціоналу бібліотек для забезпечення створення передумов для професійного зростання та розвитку особистості;
  • врахування в освітніх програмах застосування сучасних читацьких технік.
Результатом реалізації Стратегії у 2032 році стануть закладені передумови для розвитку книжкової екосистеми як ринкового сектору креативних індустрій, що генерує достатню кількість якісної літератури українською мовою, що дістається до свого читача у зручний для нього спосіб. Українці мають усі можливості для доступу до книжкової продукції незалежно від свого місця проживання чи рівня матеріального достатку. Читання є усвідомлено обраним видом дозвілля, освітньою практикою та практикою саморозвитку.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

«Сучасна публічна бібліотека від А до Я» – знайомтесь, опрацьовуйте, використовуйте!

Електронна система моніторингу базової мережі публічних бібліотек України

Готуємося до звітності про роботу бібліотек за 2023 рік