Зміни у нових формах звітності

Шановні колеги! Хочемо звернути вашу увагу на деякі нововведення у нових формах звітності (Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України «Про затвердження форм звітності про діяльність публічних та спеціальних бібліотек, а також інструкцій щодо їх заповнення» від 28.11.2022 № 463).

У рядку 3 розділу ІІ «Характеристика приміщень бібліотек» із загальної площі приміщень (із рядка 1) вказується площа приміщень для соціокультурної діяльності, в тому числі для проведення заходів з особистісного розвитку. (Заходи з особистісного розвитку – складова соціокультурної діяльності бібліотек, що включає заходи зі здобуття нових або покращення вже набутих знань, умінь і навичок, що не регламентовані формою навчання та не передбачають отримання документів про освіту державного зразка (тематичні навчальні курси, тренінги, семінари, воркшопи, лекції, майстер-класи).

У рядках 4–10 розділу IV «Користувачі, відвідування, звернення до бібліотеки» відображаються відомості про користувачів фізичних осіб. Кількість користувачів фізичних осіб визначається за даними, зафіксованими протягом року у єдиній реєстраційній картотеці або автоматизованій бібліотечній інформаційній системі. Поняття «організації» включає в себе юридичних осіб, з якими бібліотека уклала угоди про надання послуг, а також абонентів міжбібліотечного абонементу, колективних (групових) абонентів бібліографічної інформації тощо. Кількість віртуальних користувачів визначається за кількістю неоднакових кодів (ІР-адрес) осіб та організацій, зареєстрованих в облікових вебфайлах протягом року.

Звертаємо вашу увагу, що у нових формах статистичної звітності змінилася інформація про користувачів за віковою ознакою: до 6 років, від 6 до 14 років, від 14 до 18 років, від 18 до 35 років, від 35 до 60 років, від 60 років і старші.

У рядку 10 відображаються відомості про користувачів жіночої статі.

Соціокультурні заходи, організовані бібліотекою – рахуємо кількість заходів і кількість відвідувань, у тому числі заходи з особистісного розвитку та кількість відвідувань заходів з особистісного розвитку.

Зверніть увагу і на розділ V «Формування і використання бібліотечних фондів» – поділ на мови національних меншин, враховуємо хоча б при обліку надходжень та при списанні документів.

Розділ VI «Електронні ресурси. Довідково-бібліографічне обслуговування. Міжбібліотечний абонемент».

У рядку 2 вказується кількість активних (таких, що неодноразово оновлювалися у звітному періоді) блогів, сторінок у соціальних мережах та кількість бібліотек, що їх мають.

У рядках 10–12 відображаються дані щодо довідково-бібліографічного обслуговування. У рядку 10 зазначається кількість запитів на виконання довідок. У рядку 11 вказується кількість виконаних довідок. У рядку 12 вказується кількість виконаних віртуальних довідок (із рядка 11).

У рядку 2 розділу VII «Персонал бібліотеки» із облікової кількості штатних працівників (рядка 1) вказується кількість працівників-жінок.

У рядку 19 вказується кількість бібліотечних працівників (із рядка 3), які протягом року підвищили свою кваліфікацію шляхом формального чи неформального навчання та отримали відповідний підтверджувальний документ (свідоцтво, сертифікат, довідку тощо). У рядку 20 із загальної кількості бібліотечних працівників, що підвищили свою кваліфікацію протягом звітного року, зазначається кількість осіб, які покращили свої цифрові навички.

Є зміни і в розділах – VIII «Фінансування бібліотек за статтями видатків»; IX «Фінансування бібліотек за джерелами надходження». Радимо ознайомити з ними працівників бухгалтерій, щоб в кінці року не виникли проблеми із заповненням форм.

Радимо ознайомити працівників публічних бібліотек, бібліотек начальних закладів зі змінами в заповненні Форми № 80-а-рвк.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

«Сучасна публічна бібліотека від А до Я» – знайомтесь, опрацьовуйте, використовуйте!

Електронна система моніторингу базової мережі публічних бібліотек України